🇨🇿 Jak používat Rock For People Bazar?

„Chci prodat vstupenku“

1. Klikněte na tlačítko "Prodám vstupenku".
2. Vyplňte formulář:
2.1. kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo,
2.2. druh vstupenky,
2.3. čísla vstupenek
3. Po odeslání bude Vaše nabídka zařazena mezi ostatní nabídky do interního systému.
4. Jakmile nalezneme vhodnou protistranu, budete kontaktováni e-mailem.
5. Původní vstupenka bude stornována v systému GoOut a peníze budou odeslány na Váš účet.

Veškeré platební transakce budou prováděny přes společnost GoOut. Pokud nebudete z naší strany kontaktováni týden před akcí, bohužel pro Vaši nabídku nebyl nalezen kupující.

„Chci koupit vstupenku“

1. Klikněte na tlačítko "Koupím vstupenku".
2. Vyplňte formulář:
2.1. kontaktní údaje,
2.2. druh vstupenky,
2.3. počet vstupenek, které si přejete zakoupit,
3. Po odeslání bude Vaše poptávka zařazena mezi ostatní do interního systému.
4. Jakmile nalezneme vhodnou protistranu, budete kontaktováni e-mailem.
5. Bude Vám vygenerována rezervována objednávka vstupenek přes společnost GoOut.
6. Rezervovanou objednávku již stačí pouze zaplatit.

Proč používat RFP Bazar?

Rock for People Bazar funguje jako záruka proti padělání vstupenek. Jakmile nám prodávající odešle vstupenku, bude tato vstupenka deaktivována. Kupující obdrží novou vstupenku s vlastním číselným kódem. Tímto systémem se snažíme zamezit protizákonnému kopírování vstupenek a jejich následného přeprodávání. Kupujícímu tento systém zajišťuje jistotu pravosti vstupenky.

S dalšími dotazy nás můžete kontaktovat na e-mailu: bazar@rockforpeople.cz

🇬🇧 How to use Rock for People Bazaar?

I want to sell a ticket

1. Click on the "Selling a ticket" button.
2. Fill in the form:
2.1. contact details: name and surname, e-mail, phone number,
2.2. type of the ticket,
2.3. ticket numbers,
3. After you turn it in, your offer will be added to the other offers in our internal system.
4. Once we find a suitable match, you will be contacted by e-mail.
5. The original ticket will be canceled by GoOut company after your acceptance and the money will be transfered to your bank account.

All payment transactions will be made through GoOut company. If you are not contacted by us a week before the event, unfortunately no buyer was found for your offer.

I want to buy a ticket

1. Click on the "Buying a ticket" button.
2. Fill in the form:
2.1. contact information,
2.2. type of the ticket,
2.3. the number of tickets you wish to purchase,
3. After you turn it in, your request will be added to our internal system.
4. Once we find a suitable match, we will contact you by email to confirm your offer.
5. Payment details will be sent to you.
6. After we receive the payment, you will be issued a ticket.

Why use RFP Bazaar?

Rock for People Bazaar acts as a guarantee against counterfeiting tickets. As soon as the seller sends us a ticket, this ticket will be deactivated. The buyer will receive a new ticket with his own numeric code. With this system, we try to prevent the illegal copying of tickets and their subsequent resale. This system guarantees the buyer the authenticity of the ticket.

For further questions contact us by e-mail: bazar@rockforpeople.cz